critical Israelis in the Netherlands

News

gate48_logo_without_tagline_rgb

We will not be silenced

September 9, 2016

Dutch after English

 

Next week, between 14 – 16 September, the Dutch-Israeli organisation gate48 will organize the symposium Securitizing Worlds: a Critical Look at the Israeli Global Security Industry at CREA in Amsterdam. During this (academic) symposium participants will critically discuss the ways in which the Israeli Security Industry exports its technologies, knowledge and ideas all over the world.  During his visit to the Netherlands this week Israeli Prime Minister Netanyahu, remarked: “I know that many in Europe are beginning to understand this as well – that Israel is not only defending itself, Israel is also helping to defend Europe. We share with you, our dear friends, our experience, our technology and other capabilities.” The uncritical acceptance in the Netherlands of such a statement makes our event and critical outlook even more relevant.

However, this critical view seems to be unacceptable to some groups in Dutch society, especially Jewish pro-Israeli lobby CIDI and the orthodox Christian political party SGP. In a letter CIDI sent to the executive board of the University of Amsterdam they claim that our symposium threatens the academic freedom and academic quality at the university and the safety of students and staff members, especially those who are Jewish. The SGP addressed questions at the minister of education on the 6th of September (here) where we were also accused of creating a fundament for anti-Semitism.

These attempts to sabotage the symposium both publicly and behind the scenes are unacceptable. We see it as a threat to the academic freedom of research and expression, and to our freedom as a Dutch NGO to voice our critique. Our academic board members, organizers of this symposium, are attacked and monitored in an effort to control their academic work. We find this very worrying.

Yes, our symposium opens up a space for a critical perspective, which is still marginal in public debates and largely overshadowed by the current Israeli government’s concepts and information. However, as in all our previous public and academic discussions and debates, we will offer room to other ideas and opinions from the audience, as long as these are delivered in a respectable way.

The accusation that we motivate anti-Semitic ideas is outrageous. Too often and too easily a direct connection is made between criticizing the Israeli occupation and anti-Semitism or delegitimisation of the existence of the state of Israel. Repeating such phrases will not make them true; neither will it cover the cruel, structurally violent reality.

As a Dutch- Israeli organization gate48 sees it as its obligation to expose the violations that are the result of the occupation and advocate that the Dutch government intervenes and actively acts for the freedom of the Palestinian people. 

We will not be silenced and we welcome everyone with any opinion to come to our event, in order to listen to, learn from and discuss our critical ideas. 

Wij laten ons de mond niet snoeren

Volgende week, tussen 14-16 september, organiseert de Nederlands-Israëlische organisatie gate48 het symposium Securitizing Worlds: a Critical Look at the Israeli Global Security Industry in CREA te Amsterdam. De sprekers op dit academische symposium zullen een kritische blik werpen op de verschillende manieren waarop de Israëlische veiligheidsindustrie haar technologieën, kennis en ideeën naar andere landen exporteert. Tijdens zijn bezoek aan Nederland deze week zei de Israëlische premier Netanyahu: ‘Ik weet dat velen in Europa geleidelijk aan inzien dat Israël niet alleen zichzelf verdedigt maar ook Europa helpt te verdedigen. We delen met u, onze dierbare vrienden, onze ervaring, technologie en andere bekwaamheden’. Het feit dat zo’n uitspraak klakkeloos wordt aangenomen in Nederland, maakt ons evenement en kritische geluid des te relevanter.

De kritische benadering die wij presenteren, schijnt echter onaanvaardbaar te zijn voor sommige groepen in de Nederlandse samenleving, met name de Joodse pro-Israël lobby CIDI en de orthodox- christelijke politieke partij SGP. In een brief aan het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam beweert CIDI dat ons symposium een bedreiging vormt voor de academische vrijheid en academische kwaliteit op de universiteit, alsook de veiligheid van (vooral Joodse) medewerkers en studenten. De SGP stelde op 6 september vragen (hier) aan de Minister van Onderwijs, waarbij wij ervan beschuldigd werden ‘een voedingsbodem […] voor antisemitisme’ te creëren.

Deze pogingen om het symposium zowel publiekelijk als achter de schermen te saboteren vinden wij onacceptabel. Wij beschouwen ze als een bedreiging voor de academische vrijheid, de vrijheid van meningsuiting en onze vrijheid als een Nederlandse NGO om kritiek te uiten. Onze academische bestuursleden, die dit symposium hebben georganiseerd, worden aangevallen en gemonitord in een poging hun academisch werk te controleren. Dat vinden wij zorgwekkend en onaanvaardbaar.

Ja, ons symposium geeft ruimte aan de kritische stemmen die vooralsnog een marginale rol spelen in het publieke debat, dat nog altijd beheerst wordt door het gedachtegoed en de informatie van de huidige Israëlische regering.  Maar in onze publieke en academische discussies en debatten bieden we ook de ruimte aan andere ideeën en opinies vanuit het publiek, mits op respectvolle wijze gepresenteerd.

De beschuldiging dat wij antisemitische ideeën stimuleren is schandalig. Te vaak en te gemakkelijk wordt een direct verband gelegd tussen kritiek op de Israëlische bezetting enerzijds en antisemitisme of delegitimatie van het bestaan van Israël anderzijds. Maar dat iets steeds herhaald wordt, betekent nog niet dat het waar is; en je kan er evenmin de wrede, structureel gewelddadige werkelijkheid mee verhullen.

Als een Israëlisch-Nederlandse organisatie beschouwt gate48 het als haar plicht om de overtredingen die het gevolg zijn van de bezetting aan het licht te brengen en ervoor te pleiten dat de Nederlandse regering zich actief inzet voor de vrijheid van het Palestijnse volk.

We laten ons de mond niet snoeren en we heten iedereen, wat zijn of haar mening ook is, welkom op ons symposium, om naar onze kritische gedachten te luisteren en erover met ons te discussiëren.