critical Israelis in the Netherlands

Support our work

Doneren en Schenken

ANBI 2Zoals iedere ideële organisatie is ook gate48 afhankelijk van donaties en giften. In het verleden konden wij rekenen op steun van de grote Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Met ingang van 2016 valt deze steun weg en dienen wij onze inkomsten via andere bronnen te verkrijgen. Dat zijn ten dele andere fondsen die ons in het verleden ook al steunden. Daarnaast willen wij een beroep gaan doen op u, de mensen die ons tot nog toe gesteund hebben door onze activiteiten te volgen en te bezoeken en door uw waardering uit te spreken.

U kunt ons op twee manieren financieel steunen:

  • Eenmalige giften
  • Periodieke schenkingen

Beide vormen van financiële steun aan gate48 zijn voor de Inkomstenbelasting (IB) aftrekbaar omdat gate48 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is. Als ANBI betaalt gate48 geen schenkingsbelasting over de schenkingen die wij krijgen.

U kunt de betreffende bedragen overmaken op:

  • N L  2 5  I N G B  0 0 0 5  0 7 8 9  7 5
  • ten name van Stichting gate48, te Amsterdam

Wilt u een betaalbewijs, stuur ons dan een bericht

U kunt ook gebruik maken van automatische incasso. Vult u dan de beide delen van de Betalingsvolmacht in en stuur beiden voor ondertekening naar gate48. U krijgt uw exemplaar dan zo spoedig mogelijk retour.

Meer informatie over de eenmalige giften en periodieke schenkingen vindt u hieronder.

Eenmalige giften

Deze ‘gewone giften’ zijn aftrekbaar van de belasting als u voldoet aan enkele eisen. Er geldt een drempelbedrag van 1% van uw drempelinkomen (totaal van u– en uw fiscale partners – inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek) met een minimum van €60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.

Periodieke schenking

Periodieke schenkingen zijn voor 100% van de belasting aftrekbaar en er bestaat geen maximum. De belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke schenkingen.

  • De schenking is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. (Met ingang van 1 januari 2014 is het vastleggen door een notaris van een periodieke gift aan een goed doel niet meer nodig. Een schenkingsovereenkomst tussen de schenker en het goede doel is voldoende.)
  • De schenker schenkt minstens vijf jaar achtereen jaarlijks eenzelfde bedrag aan dezelfde organisatie. Vanuit het goede doel mag daar geen enkele prestatie tegenover staan. Een nieuwsbrief of folder sturen mag wel.
  • De schenker moet minstens 18 jaar zijn.
  • Als de schenker is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft, is toestemming van de partner vereist.

Eindigen periodieke schenking
De periodieke schenking eindigt bij overlijden, op het moment dat uw inkomen daalt buiten uw schuld en wanneer gate48 de ANBI-status niet meer heeft, wordt opgeheven of failliet gaat.

Voorlopige teruggaaf

Als een gift aan een goed doel als aftrekpost wordt opgevoerd, kan het lang duren voor de teruggave door de Belastingdienst een feit is. Het is dan mogelijk een verzoek tot ‘voorlopige teruggaaf’ in te dienen. Wie dit vóór 1 december doet, ontvangt het totaalbedrag van de teruggave in twaalf maandelijkse termijnen. Wordt het verzoek na 1 december ingediend, dan verdeelt de Belastingdienst de teruggave over de resterende maanden.