critical Israelis in the Netherlands

News

PKC logo

Letter to Dutch political parties

July 11, 2016

All Dutch political parties are currently working on their program for the elections in March 2017 for the Dutch parliament. This is the time to influence their agenda and bring important issues forward. The Dutch coalition for Palestinian children send this letter last week describing three major violations by Israel of rights of Palestinian children under the Israeli occupation. If you are member of a political party or have connections to people in political parties, please help us bring these important issues forward.

__________________

 

6 juli 2016

Geachte leden van de programmacommissie van…,

Met het oog op de vaststelling van uw partijprogramma voor de verkiezingen van 15 maart 2017, wil de Nederlandse coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap graag uw aandacht vragen voor de schendingen van de rechten van Palestijnse kinderen die onder de Israëlische bezetting leven. Deze schendingen zijn in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag dat Israël in 1991 heeft geratificeerd. Leden van de coalitie hebben de regering eerder aangespoord werk te maken van deze situatie, zoals blijkt uit de mensenrechtenrapportage (zie dit rapport, pagina 49). Wij vatten deze systematische schendingen samen in de volgende punten:

 

  • Buitengerechtelijke executies (extra-judicial killings) van kinderen
    Er vindt een alarmerend aantal buitengerechtelijke executies van kinderen plaats op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem. Volgens Defense for Children International – Palestine (DCIP) zijn er sinds 5 oktober 2015 in totaal 27 Palestijnse kinderen gedood door het Israëlische leger, waarvan sommigen – volgens de Israëlische autoriteiten – betrokken waren bij steekincidenten. Uit diverse videobeelden blijkt echter dat minderjarige verdachten werden gedood hoewel zij geen mes bij zich droegen. Ook zijn verdachten gedood nadat het mes al was weggenomen, of in situaties waarin zij geen enkele bedreiging vormden voor de gewapende Israëlische soldaten. Zie ook de brief hierover van de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem, gericht aan premier Netanyahu.

 

  • Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap
    Rapporten van lokale en internationale mensenrechtenorganisaties laten op belangrijke onderdelen geen verbetering zien in de situatie van Palestijnse kinderen in Israëlische detentie. Volgens het rapport ‘No way to treat a child’ van Defense for Children International – Palestine uit april 2016 is Israël het enige land ter wereld dat jaarlijks 500 tot 700 kinderen voor militaire rechtbanken brengt. Het aantal kinderen in Israëlische gevangenissen is sinds februari 2009 niet zo hoog geweest als nu. In april 2016 zaten 414 Palestijnse minderjarigen in Israëlische detentie. Driekwart van de opgesloten kinderen krijgt te maken met geweld en mishandeling. Uit het rapport van UNICEF (maart 2013) blijkt dat deze slechte behandeling van kinderen binnen het militaire systeem wijdverspreid, systematisch en geïnstitutionaliseerd is. In Bulletin No. 2 (februari 2015) stelt UNICEF dat de meldingen van mogelijke mishandeling van kinderen tijdens arrestatie, transport, verhoor en detentie niet significant in aantal zijn afgenomen in 2013 en 2014. Recente rapporten laten echter zien dat de situatie van Palestijnse minderjarigen niet verbeterd is, maar juist is verslechterd. De gevolgen op lange termijn voor de kinderen zijn buitengewoon ernstig.

 

  • Palestijnse kinderarbeid in Israëlische agrarische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever
    Volgens het rapport Ripe for Abuse van Human Rights Watch (april 2015) werken honderden Palestijnse kinderen in de landbouw in Israëlische nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever. Het rapport meldt situaties waarin Palestijnse kinderen van slechts 11 jaar oud circa 19 dollar verdienen voor een hele dag arbeid. Velen stoppen met school en werken in omstandigheden die als gevolg van het gebruik van pesticiden, gevaarlijke apparatuur en de extreme hitte gevaarlijk zijn.

Deze drie punten beschrijven de alarmerende situatie van Palestijnse kinderen onder de Israëlische bezetting. Deze Palestijnse kinderen moeten worden beschermd en hun rechten en veiligheid moeten worden gewaarborgd. Het feit dat schendingen van hun rechten ongestraft blijven en Israël zijn verantwoordelijkheid hiervoor ontloopt, vraagt om interventie van derde partijen, waaronder de Nederlandse regering. Zij moeten het fundamentele recht van kinderen op leven en bescherming waarborgen, dit in overeenstemming met het internationaal recht en in het bijzonder met het VN-Kinderrechtenverdrag en de Vierde Geneefse Conventie.

Wij dringen er bij uw partij op aan om deze belangrijke kwesties opnieuw op de politieke agenda te zetten en hieraan aandacht te geven in uw verkiezingsprogramma, door u te richten op concrete Nederlandse beleidsmaatregelen richting Israël die de rechten van Palestijnse kinderen onder de Israëlische bezetting waarborgen en hun veiligheid garanderen.

 

Hoogachtend,

Tjipke Bergsma, directeur War Child

Jan van der Kolk, co-voorzitter Kairos Sabeel Nederland

Guido van Leemput, coördinator United Civilians for Peace

Aloys van Rest, directeur Defence for Children Nederland

Galit Saporta, directeur gate48 – kritische Israëli’s in Nederland

Max Wieselmann, directeur Een Ander Joods Geluid

Mieke Zagt, directeur Tadamun

Ghada Zeidan, directeur Palestine Link